Product

ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ตั้งมั่นคงกิจ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด

 1. ถุงพลาสติก PP ( ถุงร้อน/แกง ) / ผลิตได้ ขนาด 4″ – 30″
 2. ถุงพลาสติก LLDPE ( ถุงเย็น / น้ำแข็ง ) ผลิตได้ 4″ – 3m. ( 300CM )
 3. ถุงพลาสติก HDPE – A ( หูหิ้ว ) / ผลิตได้ ขนาด 4″ – 60″
 4. ถุงพลาสติก HDPE – B ( สีชา ) / ผลิตได้ ขนาด 4″ – 60″
 5. ถุงพลาสติก HDPE – B ( สีดำ ) ผลิตได้ ขนาด 4″ – 60″

ลักษณะม้วนพลาสติก มี 4 แบบ

 1. แบบผ่า 1 ข้างกางออก เช่น 1m ผ่า1 ข้างกางออก 2m
 2. แบบผ่า 2 ข้างแยกม้วน จะเหมือนกระดาษทิชชูมีแกนอยู่ตรงกลาง
 3. แบบผ่า 2 ข้างไม่แยกม้วน เหมือนกระดาษทิชชูซ้อนกัน
 4. แบบหลอดพลาสติก เหมือนหลอดกาแฟซื้อไปห่อของแล้วมัดหัวท้าย

ความหนาของแต่ชนิด

 1. ถุงพลาสติก PP ( ถุงร้อน/แกง ) / ไม่ต่ำกว่า 0.07mm/คู่
 2. ถุงพลาสติก LLDPE ( ถุงเย็น / น้ำแข็ง ) ไม่ต่ำกว่า 0.07mm/คู่
 3. ถุงพลาสติก HDPE – A ( หูหิ้ว ) / ไม่ต่ำกว่า 0.05mm/คู่
 4. ถุงพลาสติก HDPE – B ( สีชา ) / ไม่ต่ำกว่า 0.05mm/คู่
 5. ถุงพลาสติก HDPE – B ( สีดำ ) / ไม่ต่ำกว่า 0.05mm/คู่

หมายเหตุ : รายการที่ 2 – 5 ถ้าหน้ากว้างมากกว่า 30″ ขึ้นไปต้องไม่ต่ำกว่า 0.07mm/คู่

ถุงพลาสติกอุตสาหกรรม

ม้วนพลาสติกแบบถุง,แบบแผ่นหน้ากว้าง กว้างถึง 8 m.

พลาสติกรองพื้นก่อนเทคอนกรีต

ถุงพลาสติกอุตสาหกรรมทุกชนิด ทุกขนาด

ฟิล์มปูบ่อขนาดใหญ่ ม้วนพลาสติกที่ใช้ในงานเกษตร

พลาสติกรองพื้นก่อนเทคอนกรีต สำหรับงานก่อสร้าง

ฟิล์มคลุมหน้าดินในแปลงเพาะปลูก

ฟิล์มปูบ่อขนาดใหญ่ ม้วนพลาสติกที่ใช้ในงานเกษตรทุกชนิด