วัสดุที่ฝังในร่างกายทางการแพทย์กระตุ้นความต้องการที่เพิ่มขึ้นของ UHMWPE

จากข้อมูลของ Technavio ตั้งอยู่ที่กรุงลอนดอน ความต้องการของโพลิเอธิลีนน้ำหนักโมเลกุลสูงพิเศษ (ultra-high molecular weight polyethylene หรือ UHMWPE) สำหรับการผลิตวัสดุที่ฝังในร่างกายสำหรับกระดูกและหลอดเลือดหัวใจ กำลังผลักดันการเติบโตของวัสดุดังกล่าวในตลาดทั่วโลก การศึกษาคาดการณ์อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีกว่าร้อยละ 9 ระหว่างปี 2017 – 2021

UHMWPE เป็น polyethylene (PE) ที่ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส และไม่เป็นพิษ โดยมีคุณสมบัติทั้งหมดของ PE ความหนาแน่นสูง แต่มีประโยชน์เพิ่มขึ้นในการมีความทนทานต่อกรด และตัวทำละลายอินทรีย์อื่นๆ UHMWPE มีจำหน่ายในหลายรูปทรง ทำให้เหมาะสำหรับการใช้ต่างๆ ซึ่งการใช้ทางการแพทย์เป็นหนึ่งในตลาดหลัก โดยมีส่วนแบ่งตลาดเกือบร้อยละ 30 เมื่อปี 2016 สาขาหลักอื่นๆ ได้แก่ เสื้อผ้าที่ใช้ปกป้อง เกียร์ และแบตเตอรี่ที่ชาร์จใหม่ได้

วัสดุที่ฝังในร่างกายทำจาก UHMWPE ได้นำไปใช้แพร่หลายยิ่งขึ้น เช่น วัสดุที่ฝังในร่างกายสำหรับกระดูกและหลอดเลือดหัวใจ จากอายุการใช้งานที่ยาวนานและความต้านแรงดึงของวัสดุ ในส่วนของอุปกรณ์หลอดเลือดหัวใจ เส้นใย UHMWPEจะค่อยๆ ใช้แทนเส้นใย polyethylene terephthalate จากขนาดที่เล็กและความยืดหยุ่น Mohd Shakeel Iqbal นักวิจัยหลัก ด้านพลาสติก โพลิเมอร์ และอีลาสโตเมอร์ ของ Technavio กล่าวว่า ประเภทของวัสดุที่ฝังในร่างกายสำหรับหลอดเลือดหัวใจ ทำจาก UHMWPE ได้แก่ ขดลวดในการขยายหลอดเลือดหัวใจ และเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ นอกจากนี้ ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ การลงทุนในการดูแลสุขภาพที่เพิ่มขึ้น ประชากรผู้สูงอายุที่มากขึ้น และรายได้ที่สูงขึ้น ก็กำลังผลักดันความต้องการ UHMWPE ที่ใช้ในทางการแพทย์

วัสดุดังกล่าวได้นำไปใช้สำหรับเครื่องแต่งกายที่ปกป้อง เส้นใยกันกระสุนแบบเกราะแข็ง ใช้ในหมวกนิรภัยและเสื้อเกราะ ในขณะที่เส้นใยกันกระสุนแบบเกราะนิ่ม ใช้เป็นเสื้อทหารกันมีดหรือกันกระสุน

การใช้ใหม่ๆ ได้แก่ แบตเตอรี่ที่ชาร์จใหม่ได้ ที่ซึ่ง UHMWPE ได้นำไปใช้อย่างแพร่หลายเป็นแผ่นกั้น ความต้องการมีสูงโดยเฉพาะในอเมริกาเหนือ ทั้งนี้แผ่นกั้นที่ทำจาก UHMWPE ที่มีพื้นผิวเป็นรูพรุนขนาดเล็ก และรูรับแสงเล็กๆ มีความสำคัญต่อการใช้งานของแบตเตอรี่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ในอเมริกาเหนือ